LEAN konseptilla syntyy tuottavuutta, laatua ja työturvallisuutta.

Se tarkoittaa tyytyväisiä asiakkaita, tyytyväisiä työntekijöitä sekä kannattavaa liiketoimintaa. Sehän se omistaa hymyilyttää.

Olen Tuotantotalouden DI ja Prosessitekniikan Insinööri, käytännössä pitkän linjan laatu- ja LEAN-kehittäjä.

Olen toiminut teollisuuden palveluksessa laatupäällikkönä, QHSE-johtajana ja LEAN kehittäjänä 30 vuotta. Vuodesta 2019 alkaen olen toiminut itsenäisenä konsulttina eri yritysten palveluksessa.

Missioni on kehittää yrityksiä ja pitää maaseutu elinvoimaisena sillä pienellä panoksellani jonka voin tuottaa yhteiskunnan hyväksi edesauttamalla yrityksiä pärjäämään paremmin. 

Oma osaamiseni keskittyy tuottavuuden kehittämiseen, asiakastarpeiden selkeyttämiseen ja niiden saavuttamiseen. Käytännössä tämä tapahtuu analysoimalla nykytilanne, tunnistamalla tarpeet ja kehityskohteet. Loppu onkin vain tekemistä vaille valmista! Koulutusta, motivointia, tavotteiden selkeyttämistä ja yhdessä ongelmien taklaamista kohti asetettuja tavotteita.

Tässä minä voin olla avuksiesi. Tätä minä olen tehnyt koko työurani ja tätä tulen tekemään jatkossakin. 


Kokemushistoriani lyhyesti, jos mahdollista. 

Yli 30 vuoden vankka osaaminen laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen alalla, riskien hallinnasta sekä tuottavuuden kehittämisestä LEAN menetelmiä hyödyntäen. Olen rakentanut useita ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) sekä ISO 3834 ja ISO 1090 järjestelmiä. Näihin järjestelmiin on sisällytetty tarpeen mukaan elementtejä esim:

  • riskien tunnistaminen ja hallinta (ISO 31000); 
  • projektinhallinta (ISO 21500); 
  • laatusuunnitelmat (ISO 10005); 
  • Projektin laadunhallinta (ISO 10006) mukaisesti. 

Olen edelleen kehittänyt näitä järjestelmiä vastaamaan kulloistakin tuotteiden, asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita. Näihin hankkeisiin on luonnollisesti kuulunut oman organisaation henkilöstön kouluttaminen, mutta ajoittain myös alihankkijoiden kouluttaminen. 

Laadunkehitys- ja LEAN tuottavuudenkehityshankkeet kuuluvat osaamiseni piiriin. 

Suurimmaksi osaksi olen työskennellyt teollisuuden palveluksessa mm. muovituoteteollisuus, offshore (raskas konepaja / öljy- ja kaasuteollisuus), laivanrakennusteollisuus sekä konepajat.Kertyneillä kokemuskilometreillä voin todeta, että em. järjestelmät soveltuvat kaikille toimialoille ISO 3834 ja ISO 1090:ä lukuun ottamatta. 

Tutuimmiksi valmistavan teollisuuden alalla ovat tulleet metalliteollisuus ja sieltä erilaiset konepajat ja edelleen laivanrakentaminen sekä Offshore.Järjestelmien näkökulmasta olen mennyt laatu edellä ja liittänyt siihen tarvittavissa määrin HSE:tä, projektijohtamista ja riskienhallintaa.

Järjestelmät olen rakentanut standardien vaatimukset huomioiden, mutta tuonut niitä käytännön elämään LEAN-menetelmiä hyödyntäen. LEAN hankkeiden toteutus on ollut minulle mieleisin menetelmä rakentaa suomalaista hyvinvointia omalta osaltani.

Prosessien kehittämisessä suosin LEAN ajattelua: tehdään vain sitä mitä asiakas tarvitsee ja karsitaan kaikki turha toiminta pois. Vuosien saatossa olen havainnut opin menevän perille parhaiten, kun se on paketoitu kohderyhmän kokemusmaailmaan joko suoraan tai analogioiden kautta.