Täydet palvelut yrityksesi käyttöön


LEAN tuottavuuden kehitys

Tuotannon arvovirtojen tehostaminen, keskeneräiseen tuotantoon sidotun pääoman vapauttaminen ja tuottavuuden parantaminen.

Laatujohtaminen

ISO 9001 mukaisten laatujärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Toimittajien hyväksyntä sekä laadunohjaus

Toimittajien QHSE auditoinnit ja suorituskykyarvioinnit.

Työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001 mukaisten työturvallisuusjärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Riskiarvioinnit

ISO 31000 mukaista riskienhallintaa: liiketoiminta, tuote, laatu, työturvallisuus ja ympäristö.

Ympäristöjohtaminen

ISO 14001 mukaisten ympäristöjärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Tuotelaadunohjaus ja laadun parantaminen

LEAN menetelmien hyödyntäminen tuotelaadun parantamisessa ja asiakastarpeiden saavuttamisessa.

Hitsauslaadunhallintajärjestelmät

ISO 3834 mukaisten hitsauslaadunhallintajärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Standardoinnit ja vaatimustenmukaisuus

Lakien, normien ja sääntöjen tunnistaminen ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnit.