Täydet palvelut yrityksesi käyttöön

Lue lisää osaamisestani

LEAN tuottavuuden kehitys

Tuotannon arvovirtojen tehostaminen, keskeneräiseen tuotantoon sidotun pääoman vapauttaminen ja tuottavuuden parantaminen.

Laatujohtaminen

ISO 9001 mukaisten laatujärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Toimittajien hyväksyntä sekä laadunohjaus

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Porro quisquam est qui dolorem ipsum.

Työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001 mukaisten työturvallisuusjärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Riskiarvioinnit

liiketoiminta, tuote, laatu, työturvallisuus ja ympäristö 

Ympäristöjohtaminen

ISO 14001 mukaisten ympäristöjärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Tuotelaadunohjaus ja laadun parantaminen

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Porro quisquam est qui dolorem ipsum.

Hitsauslaadunhallintajärjestelmät

ISO 3834 mukaisten hitsauslaadunhallintajärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Standardoinnit ja vaatimustenmukaisuus

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Porro quisquam est qui dolorem ipsum.