LAATUTEHDAS 

 Yhteistyökumppanisi LEAN tuottavuuden kehittämisessä sekä laadun, työsuojelun ja ympäristön johtamisessa

LEAN tuottavuus- ja laatukonsultointia yrityksesi tarpeisiin


Tiesitkö, että LEAN menetelmiä hyödyntämällä voidaan tuotteen valmistukseen kulunut aika helposti puolittaa, jolloin kate paranee merkittävästi? Eikä se vaadi lisää kapasiteettia tai muita investointeja - LEAN menetelmien käyttö itseasiassa vapauttaa kapasiteettia.

Olen LEANia käyttämällä mm. lyhentänyt suunnittelun ja tuotteen valmistukseen käytettävän ajan alle puoleen, poistanut valmistuksen pullonkauloja ja siten vapauttanut olemassa olevia resursseja tuotannon lisäämiseen. Olen myös tuonut erään yrityksen toimitusvarmuuden kaaoksesta kurinlaiseksi ja ennustettavaksi. Nämä toimet ovat lisänneet työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja samoin asiakkaiden tyytyväisyys on parantunut, mistä on aika jännästi seurannut omistajien tyytyväisyys omaan yritykseensä.

Mieti minkälaisia tuottavuuden parannuksia voisin tehdä teidän yrityksessä parantamalla esim. tiedonkulkua ja tuotannon läpimenoaikoja? Miten se mahtaisi vaikuttaa yrityksenne tulokseen ja kannattavuuteen?

Voidaanko sopia palaveri, jolloin voin kertoa enemmän siitä, miten LEAN menetelmillä voidaan parantaa teidän yrityksenne prosessien tehokkuutta?


LEAN tuottavuuden kehitys

Tuotannon arvovirtojen tehostaminen, keskeneräiseen tuotantoon sidotun pääoman vapauttaminen ja tuottavuuden parantaminen.

Vuokralaatupäällikkötoiminta

ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001 mukaisten laatu- työturvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien luominen, ylläpito ja kehittäminen.


Koulutukset

QHSE-järjestelmäkoulutukset.
LEAN koulutukset.